Dostałem certyfikat – Partner miasta Lublin

To już kolejny rok kiedy otrzymuje Certyfikat – Partner miasta Lublin. Związane jest to z moją działalnością biznesową.

“Rodzina Trzy Plus”

Karta “Rodzina Trzy Plus” przysługuje każdej dużej rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Lublin, składającej się z rodziców/rodzica bądź opiekunów/a, posiadającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica/opiekuna.

Karta “Rodzina Trzy Plus” jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dodatkowo dzieci pełnoletnie z udokumentowanym orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia.

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, Karty przyznane są odpowiednio na okres, o którym mowa w § 5 pkt 1 – 6 Regulaminu, jednak nie dłużej niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może skorzystać?

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do jej korzystania, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył.
Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 3 Regulaminu, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład dużej rodziny.

Karta “Rodzina Trzy Plus” uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie (bezpłatnie lub ulgowo) oraz usług i towarów oferowanych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin uczestniczące w Programie „Rodzina Trzy Plus”.

Partner miasta Lublin
Partner miasta Lublin

Partner miasta Lublin

Tytuł Partner miasta Lublin otrzymałem po raz kolejny. Powiązane jest to z moją działalnością w roli fotografa: https://fotograflublin.com/ Oprócz certyfikatu tym razem imiennego dostałem też pamiątkowy list. Wszystko poniżej na zdjęciach:

Certyfikat - Partner miasta Lublin
Certyfikat – Partner miasta Lublin
Certyfikat - Partner miasta Lublin
Certyfikat – Partner miasta Lublin

Kim jestem?

Nazywam się Maciej Ziegler, jestem inżynierem informatykiem, specjalistą od rozwiązań internetowych, oraz od poprawiania biznesów.

Na co dzień przede wszystkim jestem właścicielem firmy, w której razem z współpracownikami staram się zapewniać kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę / naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media, po video marketing.

Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach które przygotowuje i udostępniam często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym jak wykorzystywać je w swojej firmie.

Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami które zdobyłem, „naprawiając” biznesy moich klientów.Zainteresował Ciebie ten artykuł? Chcesz więcej?
Cały czas przeglądam ciekawe rzeczy w internecie.
Przede wszystkim subskrybuje też kilka darmowych, a także płatnych newsletterów, oraz słucham podcastów.
Chętnie dzielę się tym co odkryłem z moją społecznością.
Jeżeli chcesz, bym także z Tobą podzielił się swoimi odkryciami, nowościami, publikacjami to zapraszam – zapisz się na mój newsletter. Raz w tygodniu otrzymasz wiadomość na swojego maila.
UWAGA – Po zapisaniu się, na adres który podasz poniżej, przyjdzie wiadomość którą należy potwierdzić. Dopiero potwierdzenie tego spowoduje zapis na newsletter.
Jeżeli w ciągu 15 minut nie otrzymasz wiadomości warto też sprawdzić folder SPAM.

[newsletter_form button_color=”#F39C12″]

Dodaj komentarz