Lublin projektowanie stron www – a przepisy

Lublin projektowanie stron www, jest związane z szeregiem przepisów które określają co powinno być na stronie www. Koniec roku 2020 to czas na podsumowanie tego co powinno być na stronie internetowej.

Strony internetowe podlegają przepisom prawa Polskiego jak i prawa stworzonego w Unii Europejskiej. Czy to Warszawa, czy Kraków czy Lublin projektowanie stron www wygląda tak samo. Te same przepisy obowiązują.

Lublin projektowanie stron www - a przepisy
Lublin projektowanie stron www – a przepisy
W tym artykule znajdziesz: Ukryj

Terminy kiedy wprowadzono omawiane w artykule wymagane obecnie na stronie www / sklepu internetowego elementy:

 • W 2012 roku Unia Europejska nałożyła na właścicieli witryn obowiązek informowania o Cookies (efektywnie regulacje weszły w życie 22 marca 2013 roku). W związku z europejskimi wytycznymi w 2013 roku znowelizowana została ustawa Prawo Telekomunikacyjne, która swoim art. 173 nakłada obowiązek informowania o przechowywaniu i wykorzystywaniu ciasteczek. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi kara finansowa, która może być nałożona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektroniczne.
 • RODO – W 2012 roku przedstawiono projekt Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w ostatecznej formie zostało ono przyjęte cztery lata później. Z kolei we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej RODO zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku (co dotyczy również, naturalnie, Polski) – KARY: do 10 mln euro (w przypadku przedsiębiorcy – alternatywnie do 2 proc. jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego). Kara ta dotyczy naruszeń związanych między innymi z niewywiązaniem się przez ADO ze swoich obowiązków takich jak: obowiązek informacyjny, brak uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, błędnie prowadzony rejestr czynności przetwarzania lub jego brak, nieprawidłowe zabezpieczenie systemów informatycznych, nieprzeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, brak powołania Inspektora Ochrony Danych jeśli istniał taki obowiązek.
 • Ustawa o dostępności cyfrowej – Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – kary za nieuzasadnione i uporczywe łamanie zasad dostępności dla www i aplikacji do 10 tys zł, BIP i podstawowych elementów WWW oraz za brak deklaracji dostępności do 5 tys. zł. Ministerstwo Cyfryzacji nałoży karę na organizację, która: po 3 monitoringach ma nadal niedostępną stronę www lub aplikację, lub po 2 monitoringach nie udostępniła deklaracji dostępności lub deklaracja nie zawiera wszystkich wymaganych elementów.

Cookies – czyli kto lubi ciasteczka?

Czym są cookies?

To niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym.

Podstawa prawna

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 r.

Jak to wygląda w praktyce?

Oprócz informacji dotyczących tego, że serwis korzysta z cookies obecnie powinna być na stronie informacja dotycząca polityki cookies. Przykładowa polityka cookies ze strony gov.pl wygląda następująco:

Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dla Państwa wygody serwis Gov.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis Gov.pl stosuje dwa typy plików cookies: 

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis gov.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

 • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
 • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Lublin projektowanie stron www - a przepisy prawa
Lublin projektowanie stron www – a przepisy prawa

Gdy wpiszesz w wyszukiwarkę: Lublin projektowanie stron www znajdziesz tam też moją stronę sukcesstudio.pl gdzie znajdziesz ofertę wykonania strony spełniającej wszystkie obecne wymagania.

Wiadomo, że nie każdy człowiek jest w stanie wszystko odpowiednio napisać na stronę czy też do sklepu internetowego stąd powstały firmy wyspecjalizowane w pisaniu odpowiednich informacji. Jedną z nich jest zespół prawników których możesz znaleźć na stronie https://www.regulaminowo.pl/ poniżej zamieszczam informację które w wersji rozszerzonej znajdziesz na ich stronach:

Czym jest polityka prywatności i co powinna zawierać

Polityka prywatności to dokument informacyjny przedstawiający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w danym np. serwisie, czy też sklepie internetowym. Zazwyczaj polityka prywatności stanowi odrębny od regulaminu dokument, a niekiedy jest częścią regulaminu. Oba rozwiązania zdają się być prawidłowe, aczkolwiek z naszej strony zalecamy zawsze wydzielenie tej części do osobnego dokumentu, gdyż jest to nie tylko bardziej czytelne, ale też związane z charakterem, jaki niosą za sobą te dwa dokumenty.

Podstawową różnicą między regulaminem, a polityką prywatności jest to, że regulamin stanowi wzorzec umowy, a polityka prywatności jedynie dokument informacyjny, tj. zbiór informacji i oświadczeń administratora wskazujących sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. Konsekwencją tego jest np. to, że regulamin może podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych, a polityka prywatności co do zasady nie. Piszemy co do zasady, gdyż samo nadanie nazwy „polityki prywatności” dokumentowi nie powoduje że nie będzie to wzorzec umowy a zawarte w nim postanowienia nie będą mogły stanowić klauzule niedozwolone – świadczy o tym chociażby jeden z wpisów w rejestrze klauzule niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK zamieszczony pod numerem 5482:

„Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie”

Ze względu na fakt, iż Polska jest częścią Unii Europejskiej, wspomniane RODO ma zastosowanie w Polsce wprost. Znaczy to tyle, że do jego stosowania nie są potrzebne żadne dodatkowe, polskie ustawy.

W związku z powyższym, Rozporządzenie to nakłada na osoby przetwarzające dane osobowe (tzw. administratorów danych osobowych) liczne obowiązki informacyjne w sposób bezpośredni, których spełnienie jest obowiązkowe i obwarowane bardzo wysokimi karami. Dokumentem, który spełnia nakładane na administratorów danych osobowych obowiązki jest właśnie polityka prywatności

Administrator danych osobowych powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o:

 1. Danych identyfikujących administratora danych osobowych (nazwa firmy bądź nazwa, pod którą osoba prowadząca jednoosobową działalność ją prowadzi, adres, NIP, dane kontaktowe itp.)
 2. Informacje o inspektorze ochrony danych osobowych (o ile powołano taką osobę)
 3. Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych i wynikających z tych podstaw obowiązków administratora (w skrócie jakie dane, w jakich celach, na jakich podstawach. przez jak długo przetwarzamy)
 4. Określenie odbiorców danych osobowych (ustalamy komu przekazujemy dane i podpisujemy z tymi podmiotami umowy dot. powierzenia)
 5. Informacje o profilowaniu (o ile występuję)
 6. Prawa osób, których dane dotyczą (zapewniamy możliwość korzystania np. z tzw. „prawa do bycia zapomnianym”)
 7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli pliki umożliwiające analitykę zachowań użytkownika np. serwisu czy strony oraz umożliwiające dostosowanie jej treści do konkretnego odbiorcy (cele, okres przechowywania czy ich dostawca)

Powyższe elementy to często kręgosłup polityki prywatności, która jest już później dopasowywana do danego serwisu, w szczególności w zakresie celów zbierania danych oraz odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych.

Lublin projektowanie stron www - a przepisy
Lublin projektowanie stron www – a przepisy

Jakie są zagrożenia związane z brakiem polityki prywatności albo Cookies

Prawidłowe informowanie o sposobie, zasadach, celach przetwarzania danych osobowych oraz o plikach Cookies to przede wszystkim wyraz dbałości usługodawcy o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników odwiedzających sklep internetowy.

Niemniej jednak zarówno przepisy RODO, jak i przepisy Prawa telekomunikacyjnego nakładają określone sankcje za niespełnienie obowiązków w tym zakresie. W przypadku RODO, nie spełnienie wynikających z tego aktu obowiązków bądź też niedopełnienie obowiązków „bezpieczeństwa” przetwarzanych danych może skutkować karą do aż 20 mln EURO lub do 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

W przypadku plików Cookies jest to ryzyko poniesienia kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Braki informacyjne w tym zakresie mogą być również podstawą do uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takiego postępowania za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiążę się z kolei ryzyko nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Powyższe informacje pochodzą ze strony: https://www.regulaminowo.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-i-cookies/?gclid=Cj0KCQiA_qD_BRDiARIsANjZ2LCyQUjvEgSFqvORAxxdnZ4nY8TbjQdC46dRKanqr3dSkiM5tOe6DUsaAtJeEALw_wcB
Ustawa o dostępności cyfrowej
Ustawa o dostępności cyfrowej

Ustawa o dostępności cyfrowej

Informacje na ten temat pochodzą ze strony: https://widzialni.org/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-w-pytaniach-i-odpowiedziach,new,mg,6,362

Źródło: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)otwiera się w nowym oknie.

Dlaczego została uchwalona ustawa? Przecież dostępność www regulowało wcześniej Rozporządzenie o KRI?

Nowelizacji prawa wymagało od nas prawo unijne. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1). Zmienia też ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie której wydane zostało Rozporządzenie o KRI.

Czego dotyczy ustawa?

Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

Co zgodnie z ustawą oznacza dostępność stron www i aplikacji mobilnych?

Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. Aktualnie trwa tłumaczenie normy na język polski. Za proces ten odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny.

Kto musi mieć dostępne strony zgodnie z ustawą?

Przede wszystkim podmioty publiczne. Są to jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Które organizacje pozarządowe muszą mieć dostępne strony zgodnie z ustawą?

Ustawa dotyczy przede wszystkim tych organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.

Ustawa nie zmusza do posiadania www i aplikacji mobilnych, a dotyczy tylko tych podmiotów, które strony www mają lub zamierzają je zbudować.

Prawo wymaga zapewnienia dostępności przede wszystkim podstawowych danych, kontakt, narzędzi służących do kontaktu np. formularza kontaktowego, nawigacji, czyli w większości tego, co informatyk robi RAZ i co uwzględniają wszystkie stworzone przez NGO bezpłatne dostępne szablony. Wymaga także zamieszczania deklaracji dostępności, dostępności BIP (o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów), dokumentów urzędowych np. umów, co dotyczy tych organizacji, które np. świadczą usługi dla osób z niepełnosprawnościami i wówczas np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia mają być tak zbudowane, by nie stwarzać barier odbiorcom z niepełnosprawnościami. Wymagania nie dotyczą m.in. materiałów archiwalnych, materiałów od podmiotów trzecich, materiałów nie związanych z bieżącym działaniem a np. na multimedia wprowadzony jest okres przejściowy.

Na mocy innych przepisów obowiązek dostępności stron www i prowadzenia dostępnych działań komunikacyjnych obowiązuje także WSZYSTKIE NGO, które korzystają z dotacji unijnych, pod rygorem utraty dofinansowania. Tu nic się nie zmienia.

Kogo nie dotyczy ustawa?

Ustawa nie obowiązuje dostawców usług medialnych, o których mowa w ustawie o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361).

Od kiedy obowiązuje ustawa? Jakie są okresy przejściowe?

Ustawa weszła w życie po 14 dniu od ogłoszenia. Ogłoszenie tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw nastąpiło: 2019-05-08. Większość przepisów weszło w życie: 2019-05-23.

Podmioty publiczne, których strony www są nowe, czyli powstały po 2018-09-23 mają czas na zapewnienie ich dostępności do 2019-09-23. Podmioty, których strony www istniały przed 2018-09-23 mają czas do 2020-09-23.

Aplikacje mobilne podmiotów publicznych mają być dostępne 2021-06-23.

Dostępność intranetu i ekstranetu obowiązuje po 2019-09-23. Na dostosowanie multimediów jest czas do 2020-09-23.

Ważne terminy z ustawy o dostępności www

DataDziałanie
2019-05-23Wejście w życie większości przepisów ustawy
2019-08-23Ostateczny termin publikacji w BIP przez Ministerstwo Cyfryzacji szczegółów deklaracji dostępności
2019-09-23Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały po 2018-09-23 Obowiązek dostępności treści w intranecie i ekstranecie
2020-02-28Przekazane przez GUS do Ministerstwa Cyfryzacji listy podmiotów publicznych zobowiązanych do przestrzegania ustawy
2020-03-31Data corocznego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności
2020-04-30Publikacja przez Ministerstwo Cyfryzacji  wykazu adresów stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
2020-09-23Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały przed 2018-09-23 Obowiązek dostępności multimediów
1 stycznia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020Pierwszy monitoring www
23 czerwca 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.Pierwszy monitoring aplikacji
2021-12-23Pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej
2022-05-23Ostateczny termin, kiedy moc traci KRI (max 36 m-cy)
2022Pierwsze kary za brak deklaracji dostępności  www
2023Pierwsze kary za brak dostępności BIP i  www oraz deklaracji dostępności aplikacji mobilnych
2024Pierwsze kary za brak dostępności aplikacji mobilnych
2019-04-04Uchwalenie ustawy 
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Które elementy stron www muszą być bezwzględnie dostępne?

Wymagania minimalne dotyczą strony BIP podmiotu oraz wybranych elementów i strony www lub aplikacji mobilnej:

 1. danych kontaktowych oraz linku do BIP,
 2. narzędzi kontaktowych (np. formularzy, tłumacza migowego online)
 3. nawigacji,
 4. deklaracji dostępności
 5. informacji dotyczących sytuacji kryzysowej
 6. dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Jakie elementy strony www nie muszą być dostępne?

Ustawa nie wymaga zapewniania dostępności:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • archiwalnych, czyli opublikowanych przed 23 września 2018 dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych jeśli ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • niektórych map pod warunkiem zapewnienia do alternatywnego dostępu do danych;
 • niektórych dzieł sztuki i zabytków;
 • materiałów z intranetu i ekstranetu; opublikowanych przed 2019-09-23 i od tego czasu nie aktualizowanych;
 • multimediów do 2020-09-23;
 • treści od innych podmiotów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie: https://widzialni.org/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-w-pytaniach-i-odpowiedziach,new,mg,6,362

Lublin projektowanie stron www - co musi być na stronie
Lublin projektowanie stron www – co musi być na stronie

Lublin projektowanie stron www – co musi być na stronie

Jak widać z powyższych zapisów na stronie www musi się znaleźć sporo zapisów i funkcji obowiązkowych. Strony internetowe nie są już tylko rodzajem wizytówki ale coraz częściej są całymi serwisami które muszą spełniać szereg funkcji. Szczególnie dużo zapisów dotyczy sklepów internetowych. Także strony instytucji, typu przedszkola, szkoły, pełne są powiązanych z nimi obostrzeń.

Kary – szczególnie te w wypadku RODO są drakońskie. Skoro możesz zmienić te informacje na stronie KONIECZNIE trzeba to zrobić. Nie czekaj na to jak zapukają do twych drzwi…

W ramach budowy – przebudowy stron, wykonuję również tego typu usługi. Ze względu na to, że łatwiej jest budować coś od nowa niż „remontować’, a szczególnie poprawiać po kimś wszelkie tego typu „naprawy” wymagają indywidualnego podejścia i zarazem indywidualnej wyceny.

Nie wiem czy moja strona …

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja strona jest poprawna, możesz skorzystać z darmowych konsultacji które oferuje.

Darmowa konsultacja

Skorzystaj z darmowej konsultacji

Wypróbuj mnie – sprawdź czy warto ze mną porozmawiać.

Umówmy się na rozmowę, w dogodnym dla obu stron terminie. Porozmawiajmy przez około 15 minut. Przede wszystkim jeżeli stwierdzisz, że to co proponuje ma dla Ciebie sens i wartość, będziemy działać dalej.

Jeżeli stwierdzisz, że nie ma to dla Ciebie sensu – lub ja stwierdzę, że nie mam możliwości Ci pomóc cóż – na tym zakończymy – nie każdemu mogę pomóc.

Zapewniam pełną poufność naszej rozmowy i dyskrecję.

Nie musisz nic u mnie zamawiać, czy też kupować. Kontakt do Ciebie też pozostanie tylko na czas skorzystania z darmowej konsultacji.

Jeżeli interesuje Ciebie taka rozmowa, postaraj się zebrać, oraz przekazać mi jak najwięcej szczegółów na temat który chcesz poruszyć, a następnie zapraszam Cię do przejścia na stronę darmowych konsultacji klikając na przycisk poniżej:

Kim jestem?

Nazywam się Maciej Ziegler, jestem inżynierem informatykiem, specjalistą od rozwiązań internetowych, oraz od poprawiania biznesów.

Na co dzień przede wszystkim jestem właścicielem firmy, w której razem z współpracownikami staram się zapewniać kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę / naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media, po video marketing.

Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach które przygotowuje i udostępniam często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym jak wykorzystywać je w swojej firmie.

Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami które zdobyłem, „naprawiając” biznesy moich klientów.Zainteresował Ciebie ten artykuł? Chcesz więcej?
Cały czas przeglądam ciekawe rzeczy w internecie.
Przede wszystkim subskrybuje też kilka darmowych, a także płatnych newsletterów, oraz słucham podcastów.
Chętnie dzielę się tym co odkryłem z moją społecznością.
Jeżeli chcesz, bym także z Tobą podzielił się swoimi odkryciami, nowościami, publikacjami to zapraszam – zapisz się na mój newsletter. Raz w tygodniu otrzymasz wiadomość na swojego maila.
UWAGA – Po zapisaniu się, na adres który podasz poniżej, przyjdzie wiadomość którą należy potwierdzić. Dopiero potwierdzenie tego spowoduje zapis na newsletter.
Jeżeli w ciągu 15 minut nie otrzymasz wiadomości warto też sprawdzić folder SPAM.

[newsletter_form button_color=”#F39C12″]