Co to jest marketing?

co to jest marketing

Marketing jest nieodłączną częścią każdej organizacji biznesowej. Od początków handlu po dzisiejszą erę cyfrową, marketing odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Ale tak naprawdę co to jest marketing? Jak ewoluował na przestrzeni lat? W tym artykule postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc w zrozumieniu podstawowych koncepcji i zasad marketingu.

Ewolucja marketingu

Marketing, jako dziedzina, przeszedł znaczącą ewolucję przez wieki. Od początkowego skupienia na wymianie towarów, po rozwój strategii komunikacyjnych i technologii, marketing stale się rozwija. Początkowo, marketing skupiał się na prostych formach handlu, takich jak targowanie się na rynkach lub sprzedaż na lokalnych jarmarkach. Z biegiem czasu, marketing zaczął uwzględniać elementy takie jak promocja, badania rynku i budowanie marki. Te etapy pokazują, jak marketing przeszedł przez wiele transformacji, dostosowując się do zmieniających się trendów, technologii i oczekiwań klientów. Współczesny marketing wymaga holistycznego podejścia. Takiego, które uwzględnia zarówno potrzeby klientów, jak i cele biznesowe, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i kreatywnych strategii komunikacyjnych.

Kluczowe etapy w ewolucji marketingu

 1. Era produkcji (do początku XX wieku) – W tym okresie koncentrowano się głównie na produkcji i dostępności produktów. Popyt przewyższał podaż, więc firmy skupiały się na efektywności produkcyjnej i dostarczaniu produktów na rynek.
 2. Era produktu (początek XX wieku) – Wraz z rosnącą konkurencją, firmy zaczęły kłaść większy nacisk na jakość i innowacje produktowe. Reklama skupiała się na cechach produktu i jego unikalności.
 3. Era sprzedaży (lata 20. XX wieku) – W tym okresie zauważono, że konsumenci nie zawsze kupują produkty nawet jeśli są wysokiej jakości. Firmy zaczęły więc angażować się w intensywne działania sprzedażowe i promocyjne, aby zachęcić klientów do zakupu.
 4. Era marketingu (lata 50. XX wieku) – To było przełomowe dla marketingu. Firmy zaczęły bardziej skupiać się na potrzebach i życzeniach klientów. Koncepcja marketingu orientowanego na klienta stała się kluczowym podejściem. Pojawiły się badania marketingowe, segmentacja rynku, a także nowe narzędzia promocji i komunikacji.
 5. Era marketingu relacji (lata 90. XX wieku) – Zmiany w społeczeństwie i technologii przyczyniły się do rozwoju marketingu relacji. Firmy zaczęły budować długoterminowe relacje z klientami, skupiając się na lojalności i zrozumieniu potrzeb indywidualnych klientów.
 6. Era marketingu internetowego (lata 2000. XXI wieku) – Wraz z ekspansją Internetu, marketing cyfrowy stał się kluczowym elementem strategii marketingowych. Pojawiły się nowe narzędzia i platformy, takie jak marketing treści, media społecznościowe, reklama online, e-mail marketing itp.
 7. Era marketingu doświadczeń (obecnie) – W dzisiejszych czasach marketing stawia coraz większy nacisk na tworzenie unikalnych i angażujących doświadczeń dla klientów. Firmy starają się budować emocjonalne połączenia z klientami poprzez personalizację, interaktywne treści i zaangażowanie w społeczność.
 8. Era marketingu społecznie odpowiedzialnego – Obecnie coraz większe znaczenie ma także aspekt społeczny i ekologiczny w marketingu. Firmy starają się promować zrównoważone praktyki biznesowe i angażować się w działania społeczne, co wpływa na postrzeganie marki przez klientów.

Co to jest marketing?

Co to jest marketing?
Co to jest marketing?

Marketing to proces tworzenia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa w ogóle. Jest to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele różnych działań skierowanych na zrozumienie i zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. Marketing nie ogranicza się tylko do reklamy czy sprzedaży, ale obejmuje całą strategię biznesową, od badania rynku po promocję i dystrybucję produktu czy usługi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat marketingu kliknij tutaj

Rola marketingu w biznesie

Marketing jest niezwykle ważny dla każdej organizacji biznesowej. Jest kluczowym narzędziem do dotarcia do klientów, budowania świadomości marki i generowania sprzedaży. Dzięki marketingowi, firmy mogą zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów, a następnie dostosować swoje produkty lub usługi, aby sprostać tym wymaganiom. Skuteczny marketing pozwala również firmom budować i utrzymywać długotrwałe relacje z klientami, co jest kluczowe dla sukcesu na rynku.

Cele marketingu

Zrozumienie potrzeb klienta

Podstawą marketingu jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Firmy przeprowadzają badania rynku, aby dowiedzieć się więcej o swoich potencjalnych klientach – kim są, czego potrzebują, jakie mają problemy i jak można im najlepiej służyć. Informacje te są następnie wykorzystywane do projektowania produktów lub usług, które najlepiej odpowiadają tym potrzebom.

Tworzenie wartości

Marketing koncentruje się na tworzeniu wartości dla klienta. Oznacza to oferowanie produktów lub usług, które nie tylko spełniają oczekiwania klienta, ale także przynoszą dodatkowe korzyści, które wyróżniają ofertę firmy na tle konkurencji. Tworzenie wartości może obejmować unikalne cechy produktu, wyjątkową obsługę klienta czy doświadczenia związane z marką.

Komunikacja i promocja

Komunikacja marketingowa i promocja są kluczowe dla informowania potencjalnych klientów o produkcie lub usłudze i przekonania ich do zakupu. Firmy wykorzystują różnorodne kanały, takie jak reklama telewizyjna, media społecznościowe, e-mail marketing, eventy czy marketing szeptany, aby dotrzeć do swoich odbiorców i przekazać im swoją ofertę.

Kształtowanie wizerunku marki

Kształtowanie wizerunku marki to proces strategiczny, mający na celu budowanie pozytywnych skojarzeń z marką w umysłach konsumentów. Jest to kluczowy element marketingu, ponieważ silny i pozytywny wizerunek marki może znacząco wpływać na decyzje zakupowe klientów, lojalność wobec marki oraz jej ogólną wartość na rynku. Proces ten wymaga skoordynowanego wykorzystania różnych narzędzi i kanałów komunikacji, aby stworzyć spójny i atrakcyjny obraz marki.

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami to strategia skoncentrowana na budowaniu i utrzymywaniu długotrwałych relacji z klientami. W erze cyfrowej, gdzie konkurencja jest intensywna, a klienci mają dostęp do szerokiej gamy informacji i opcji, efektywne zarządzanie relacjami z klientami stało się kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Budowanie długoterminowych relacji z klientami, zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie, sprzyja lojalności i powtarzalności zakupów.

Dystrybucja

Odpowiednia strategia dystrybucji jest niezbędna, aby produkt czy usługa były łatwo dostępne dla potencjalnych klientów w miejscach, gdzie najchętniej dokonują zakupów. Może to obejmować sklepy detaliczne, sklepy internetowe, dystrybucję cyfrową i inne kanały, które umożliwiają łatwy dostęp do oferty.

Wymiana wartości

Ostatecznym celem marketingu jest wymiana wartości między firmą a klientem. Klient uzyskuje produkt lub usługę, która spełnia jego potrzeby i oczekiwania, podczas gdy firma otrzymuje wartość w postaci zapłaty, lojalności klienta i możliwości dalszego rozwoju. Ten wzajemnie korzystny proces jest kluczowy dla długoterminowego sukcesu obu stron.

Fundament marketingu – zrozumienie rynku

Zrozumienie rynku jest fundamentem każdej skutecznej strategii marketingowej. Pozwala firmom na skuteczniejsze docieranie do swoich klientów, dostosowywanie oferty produktowej do ich potrzeb oraz wyróżnianie się na tle konkurencji. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów, które razem składają się na głębokie zrozumienie rynku i umożliwiają firmom podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Oto główne aspekty procesu zrozumienia rynku:

Badania rynku

Pierwszym i fundamentalnym krokiem jest przeprowadzenie badań rynku, które mogą przybierać formę badań pierwotnych (np. ankiety, wywiady z klientami) oraz wtórnych (analiza dostępnych danych i badań). Badania te pozwalają na zidentyfikowanie segmentów klientów, zrozumienie ich potrzeb, preferencji zakupowych, czynników wpływających na decyzje zakupowe oraz sposób, w jaki klienci korzystają z produktów lub usług.

Analiza konkurencji

Zrozumienie, kto jest Twoją konkurencją, jakie mają strategie oraz jakie są ich mocne i słabe strony, pozwala na lepsze pozycjonowanie własnej oferty na rynku. Analiza konkurencji obejmuje identyfikację bezpośrednich i pośrednich konkurentów, analizę ich oferty, ceny, jakości produktów, strategii marketingowych oraz reputacji wśród konsumentów.

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku to proces dzielenia rynku na wyraźne grupy konsumentów, które mają podobne potrzeby, preferencje lub zachowania zakupowe. Pozwala to na precyzyjniejsze ukierunkowanie działań marketingowych i sprzedażowych, a także na dostosowanie oferty do konkretnych oczekiwań poszczególnych segmentów.

Pozycjonowanie

Na podstawie zrozumienia klientów i konkurencji firma może opracować strategię pozycjonowania, która określa, jak chce być postrzegana na rynku w porównaniu do konkurentów. Pozycjonowanie obejmuje komunikację unikalnych cech produktu lub usługi, które wyróżniają markę na tle konkurencji, a także budowanie silnej propozycji wartości dla klienta.

Trendy i prognozy rynkowe

Śledzenie i analiza trendów rynkowych, zarówno aktualnych, jak i przewidywanych, jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności. Rozumienie, w jakim kierunku rozwija się rynek, jakie nowe technologie czy zmiany w zachowaniach konsumentów mogą wpłynąć na przyszły popyt, pozwala firmom na wcześniejsze dostosowanie swoich strategii.

Monitorowanie i dostosowywanie

Rynek jest dynamiczny i ciągle się zmienia, dlatego niezbędne jest ciągłe monitorowanie wskaźników rynkowych, zachowań konsumentów oraz działań konkurencji. Na podstawie zebranych danych firma powinna regularnie aktualizować swoje strategie, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki i potrzeby klientów.

Zrozumienie rynku to ciągły proces, który wymaga zaangażowania i elastyczności ze strony firmy. Jest to inwestycja, która pozwala na budowanie trwałych relacji z klientami, efektywne wykorzystanie zasobów i maksymalizację zysków.

Kluczowe koncepcje i zasady marketingu

Marketing Mix
Marketing Mix

Marketing opiera się na kilku kluczowych koncepcjach i zasadach, które są fundamentem tej dziedziny. Kształtują sposób, w jaki firmy komunikują się z klientami, kreują swoje produkty i usługi oraz budują strategie rynkowe. Proces ten jest korzystny dla obu stron i umożliwia budowanie trwałych, wartościowych relacji.

Potrzeby, pragnienia i popyt

 • Potrzeby – Podstawowe ludzkie wymagania, takie jak potrzeba jedzenia, schronienia, bezpieczeństwa.
 • Pragnienia – Konkretna forma potrzeb kształtowana przez kulturę i indywidualne osobowości, np. pragnienie pizzy zamiast po prostu jedzenia.
 • Popyt – Pragnienia ludzi, które są wsparte przez ich zdolność do kupowania. Ludzie mają nieograniczone pragnienia, ale ograniczone zasoby.

Oferta rynkowa

Odnosi się do kombinacji produktów, usług, informacji lub doświadczeń oferowanych na rynku, aby zaspokoić potrzebę lub pragnienie. Nie ogranicza się tylko do fizycznych produktów, ale obejmuje również usługi, miejsca, organizacje, pomysły lub mieszanki tych elementów.

Wartość, satysfakcja i jakość

 • Wartość dla klienta to różnica między tym, co klient otrzymuje (korzyści) a tym, co musi dać w zamian (koszty, wysiłek, czas).
 • Satysfakcja wynika z oceny, czy produkt spełnił oczekiwania klienta.
 • Jakość odnosi się do stopnia, w jakim produkt lub usługa spełnia wymagania klienta i przewyższa jego oczekiwania.

Segmentacja rynku, targeting i pozycjonowanie

 • Segmentacja rynku to proces dzielenia rynku na mniejsze segmenty z jednorodnymi potrzebami, pragnieniami lub zachowaniami zakupowymi, które wymagają oddzielnych ofert marketingowych.
 • Targeting (celowanie) polega na wyborze jednego lub więcej segmentów rynku, do których firma zamierza skierować swoje działania.
 • Pozycjonowanie to proces ustalania, jak firma chce, aby jej produkt był postrzegany przez konsumentów na tle konkurencyjnych ofert, w celu zajęcia „miejsca” w umyśle konsumenta.

Marketing Mix (4P)

 • Produkt – Co firma oferuje rynkowi, aby zaspokoić potrzebę lub pragnienie.
 • Cena – Ile klienci muszą zapłacić za produkt.
 • Promocja – Działania podejmowane, aby poinformować o produkcie i przekonać do jego zakupu.
 • Miejsce – Jak produkt jest dostarczany do klienta.

Relacje i zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to strategiczne podejście do budowania i utrzymania długoterminowych relacji z klientami, skoncentrowane na gromadzeniu danych o klientach i analizie tych danych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosować do nich ofertę.

Marketing zintegrowany

Odnosi się do spójnej i zintegrowanej komunikacji marketingowej, produktów, usług i doświadczeń klienta przez różne kanały i punkty styku, aby zapewnić jednolitą i zharmonizowaną percepcję marki.

Zrównoważony marketing

Koncepcja ta podkreśla potrzebę uwzględnienia w decyzjach marketingowych nie tylko zysków ekonomicznych, ale również odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Promuje długoterminowe myślenie i działania, które przynoszą korzyści zarówno firmie, jak i społeczeństwu oraz środowisku naturalnemu.

Rodzaje strategii marketingowych

Strategie marketingowe
Strategie marketingowe

Strategie marketingowe są kluczowymi planami działania, które firmy implementują, aby osiągnąć określone cele biznesowe, takie jak zwiększenie sprzedaży, budowanie świadomości marki czy wejście na nowe rynki. Wybór odpowiedniej strategii marketingowej zależy od wielu czynników, w tym od charakterystyki rynku, profilu docelowych klientów, zasobów firmy oraz dynamiki konkurencji. Poniżej przedstawiam niektóre popularne strategie marketingowe:

Marketing szeptany

Zachęcanie zadowolonych klientów do dzielenia się pozytywnymi opiniami i rekomendacjami na temat firmy lub produktu wśród swoich znajomych i rodziny. Jest to potężna strategia, ponieważ ludzie często ufają rekomendacjom od osób, które znają i szanują.

Marketing treści

Strategia ta polega na tworzeniu i dystrybuowaniu wartościowych, istotnych i spójnych treści, aby przyciągnąć i zaangażować określoną grupę odbiorców. Celem jest przyciągnięcie nowych klientów i budowanie głębszych relacji z obecnymi klientami.

Marketing w mediach społecznościowych

Wykorzystuje platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn, do promowania produktów lub usług, budowania marki, angażowania społeczności i komunikowania się z klientami.

Marketing bezpośredni

Bezpośrednia komunikacja z potencjalnymi klientami za pomocą maili bezpośrednich, telemarketingu, SMS-ów czy e-mail marketingu w celu promowania produktów lub usług. Pozwala na osobistą i bezpośrednią interakcję z klientem.

Marketing wirusowy

Tworzenie treści lub kampanii, które są tak angażujące lub unikalne, że użytkownicy chcą je dobrowolnie udostępniać w swoich sieciach społecznościowych. Pozwala to szybko zwiększyć zasięg i świadomość marki.

Pozycjonowanie SEO

Optymalizacja strony internetowej i treści online ma na celu osiągnięcie wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania Google i innych wyszukiwarek. Dzięki temu zwiększa się widoczność marki i przyciąga się organiczny ruch na stronę.

Marketing partnerski

Zawieranie partnerstw z innymi firmami lub indywidualnymi afiliantami, którzy promują produkty lub usługi firmy w zamian za prowizję od sprzedaży lub innych zdefiniowanych działań.

Marketing relacji

Skupienie na budowaniu długoterminowych relacji z klientami poprzez doskonałą obsługę klienta ma na celu zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów. Dodatkowo, wprowadzenie programów lojalnościowych i personalizacja oferty również przyczyniają się do budowania więzi z klientami i zachęcają do powrotu.

Marketing mobilny

Docieranie do klientów za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, odbywa się poprzez aplikacje, SMS-y, MMS-y oraz media społecznościowe. Dodatkowo, istotne jest posiadanie stron internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych, aby skutecznie dotrzeć do użytkowników mobilnych.

Marketing doświadczeń

Tworzenie unikalnych i zapadających w pamięć doświadczeń dla klientów ma na celu budowanie emocjonalnej więzi z marką. Takie działania pozwalają markę wyróżnić się na tle konkurencji i zyskać lojalność klientów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na czym polega marketing w social mediach, zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu kliknij tutaj

Co oznacza zwiększanie sprzedaży i generowanie zysków w terminach marketingowych?

W terminach marketingowych zwiększanie sprzedaży i generowanie zysków są głównymi celami, do których dąży każda firma poprzez swoje działania marketingowe. Chociaż oba cele są ściśle powiązane, różnią się zakresem i sposobami realizacji.

Zwiększanie sprzedaży

Zwiększanie sprzedaży oznacza podniesienie liczby sprzedawanych produktów lub usług w określonym czasie. W marketingu, strategie zwiększania sprzedaży koncentrują się na przyciąganiu nowych klientów oraz zwiększaniu częstotliwości zakupów przez obecnych klientów. Ponadto strategie te mają na celu podnoszenie wartości pojedynczych transakcji. Aby to osiągnąć, firmy mogą stosować różne taktyki, takie jak:

 • Promocje i zniżki – Zachęcanie klientów do zakupu poprzez oferty specjalne, zniżki, kupony, itp.
 • Cross-selling i up-selling – Sugerowanie powiązanych produktów lub oferowanie droższych wersji produktu podczas procesu zakupu.
 • Loyalty programy – Budowanie lojalności klientów poprzez programy nagradzające ich za powtarzające się zakupy.
 • Marketing cyfrowy – Wykorzystanie SEO, marketingu treści, mediów społecznościowych i kampanii reklamowych online do zwiększenia widoczności oferty i przyciągnięcia nowych klientów.

Generowanie zysków

Generowanie zysków odnosi się do zwiększania dochodów firmy po odjęciu kosztów. Nie chodzi tylko o sprzedawanie większej liczby produktów, ale o efektywne zarządzanie kosztami i optymalizację marży zysku na sprzedaży. Strategie mające na celu zwiększenie zysków skupiają się na różnych aspektach działalności firmy, w tym na:

 • Optymalizacja cen – Ustalanie cen produktów lub usług w taki sposób, aby maksymalizować marże zysku przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności na rynku.
 • Zarządzanie kosztami – Znajdowanie sposobów na zmniejszenie kosztów produkcji, operacji, dystrybucji i marketingu bez negatywnego wpływu na jakość produktu.
 • Dywersyfikacja oferty – Rozszerzanie oferty o nowe produkty lub usługi, które mogą przyciągnąć nowe segmenty klientów lub zwiększyć sprzedaż wśród obecnych klientów.
 • Innowacje – Inwestowanie w badania i rozwój, aby stworzyć nowe produkty lub usprawnienia, które mogą wyróżnić firmę na rynku i przyciągnąć klientów gotowych zapłacić więcej za innowacje.

Marketing cyfrowy dzisiaj

Marketing cyfrowy jako nieodłączny element strategii każdej firmy
Marketing cyfrowy jako nieodłączny element strategii każdej firmy

Cyfrowy marketing jest nieodłącznym elementem strategii każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której działa. Dynamiczny rozwój technologii oraz zmieniające się zachowania konsumentów sprawiają, że marketing cyfrowy ewoluuje w szybkim tempie. Dodatkowo, rosnąca penetracja internetu i urządzeń mobilnych wpływa na dynamiczny rozwój strategii marketingu cyfrowego. Oto kilka kluczowych trendów i aspektów, które charakteryzują marketing cyfrowy w dzisiejszych czasach:

 • Personalizacja i doświadczenie użytkownika – Firmy tworzą spersonalizowane doświadczenia zakupowe, wykorzystując zaawansowaną analizę danych do dostosowywania ofert i treści do indywidualnych preferencji klientów.
 • Marketing treści – Wartościowe i angażujące treści (wideo, blogi, podcasty) są kluczowe dla przyciągnięcia uwagi i budowania zaufania do marki.
 • SEO i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek – Optymalizacja pod kątem SEO obejmuje jakość treści, doświadczenie użytkownika, szybkość ładowania i optymalizację pod urządzenia mobilne.
 • Marketing w mediach społecznościowych – Platformy mediów społecznościowych służą do budowania społeczności, angażowania użytkowników i sprzedaży produktów.
 • Automatyzacja marketingu – Narzędzia do automatyzacji ułatwiają zarządzanie kampaniami, personalizację komunikacji, a także analizę wyników.
 • Marketing mobilny – Marketing mobilny, w tym optymalizacja pod urządzenia mobilne i aplikacje, staje się coraz ważniejszy. Jest to spowodowane wzrostem użytkowania smartfonów.
 • Analityka danych i sztuczna inteligencja – Wykorzystanie analityki i AI do lepszego zrozumienia zachowań klientów, optymalizacji kampanii i prognozowania trendów.
 • Prywatność i bezpieczeństwo danych – Zwiększona świadomość na temat prywatności danych i regulacje takie jak RODO wpływają na praktyki marketingowe.

Przyszłość marketingu

Przyszłość marketingu wydaje się obiecująca. Wraz z rozwojem technologii i zmianami w zachowaniach konsumentów, marketing będzie musiał się dostosować do nowych warunków. Trendem, który obecnie kształtuje przyszłość marketingu, jest personalizacja i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i technologii firmy będą w stanie lepiej zrozumieć swoich klientów.

Przyszłość marketingu wydaje się obiecująca. Wraz z rozwojem technologii i zmianami w zachowaniach konsumentów, marketing będzie musiał się dostosować do nowych warunków. Trendem, który obecnie kształtuje przyszłość marketingu, jest personalizacja i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i technologii firmy będą w stanie lepiej zrozumieć swoich klientów. Będą mogły dostosować swoje działania marketingowe do preferencji klientów.

Podsumowanie – co to jest marketing?

Marketing jest nieodłączną częścią biznesu i odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Wszystkie omówione w artykule elementy są niezwykle ważne dla skutecznego prowadzenia działań marketingowych i osiągania celów biznesowych. Dlatego warto zainwestować czas i zasoby w rozwijanie umiejętności marketingowych i wykorzystywać potęgę marketingu dla sukcesu swojej firmy do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Poprawa wyników sprzedażowych i generowanie zysków jest istotnym elementem sukcesu firmy na rynku.

Kim jestem?

Nazywam się Maciej Ziegler, jestem inżynierem informatykiem, specjalistą od rozwiązań internetowych, oraz od poprawiania biznesów.

Na co dzień przede wszystkim jestem właścicielem firmy, w której razem z współpracownikami staram się zapewniać kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę / naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media, po video marketing.

Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach które przygotowuje i udostępniam często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym jak wykorzystywać je w swojej firmie.

Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami które zdobyłem, „naprawiając” biznesy moich klientów.